สำรวจกลไกพื้นฐานของความผิดปกติของสติ

การดูแลที่สำคัญคือการวินิจฉัยระดับจิตสำนึกของผู้ป่วยในอาการโคม่าอย่างถูกต้องเนื่องจากอาการบาดเจ็บที่สมองอย่างรุนแรง จุดมุ่งหมายเพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นเกี่ยวกับโครงสร้างที่ซับซ้อนและหน้าที่ของสมองมนุษย์ผ่านแนวทางสหวิทยาการที่ไม่เหมือนใคร สำรวจเทคนิคใหม่ ๆ ที่สามารถช่วยแยกแยะระหว่างเงื่อนไขทางระบบประสาทสองแบบที่แตกต่างกัน

ประเมินสถานะของเครือข่ายสมองที่ทำงานเป็นเครื่องหมายของการมีสติ เพื่อที่จะแยกแยะความแตกต่างระหว่างผู้ป่วยในกลุ่มอาการตื่นตัวที่ไม่ตอบสนองและสถานะของการมีสติน้อยที่สุด กลุ่มอาการเร้าอารมณ์ที่ไม่ตอบสนองคือสภาวะของผู้ป่วยที่ตื่นจากอาการโคม่า นั่นคือ ลืมตาขึ้น แต่ไม่ตอบสนองต่อสภาพแวดล้อมและคำสั่งทางวาจา โดยแสดงเพียงการเคลื่อนไหวสะท้อนกลับเท่านั้น ผู้ป่วยที่มีสติสัมปชัญญะน้อยที่สุดจะแสดงสัญญาณของการตระหนักรู้เพียงเล็กน้อย เช่น การเคลื่อนไหวตามดวงตาหรือการขยับนิ้วเมื่อถูกถาม ความแตกต่างของสภาวะเหล่านี้มีความจำเป็นสำหรับการวินิจฉัย การพยากรณ์โรคและการรักษาเพื่อการฟื้นฟูที่เหมาะสม และเชื่อมโยงกับคุณภาพชีวิตที่สำคัญและแม้กระทั่งการตัดสินใจในวาระสุดท้ายของชีวิต